4 اردیبهشت 1392

آرامش فکر

آرامش فکر

دستگاه عصبی ما از دو قسمت تشکیل شده است. 1. دستگاه مغزی-نخاعی که مسئول کلیه حرکات و اعمال ارادی مانند راه رفتن، لمس کردن، صحبت کردن و غیره است و تحت کنترل مستقیم مغز قرار دارد. 2. دستگاه مستقل یا غیر ارادی که کنترل کارهای غیرارادی مانند کار قلب، معده و سایر اعمال حیاتی کلی و مفهومی را بر عهده دارند.

لیکن آنچه ما می دانیم آن است که نیروی عصبی یک اصل بنیادی و حیاتی است چیزی است که مستقیما با جوهر حیات یا موجودیت مربوط و مستقیما به آن منتسب است.

به همین جهت است که چنین به نظر می رسد بعضی از افراد نسبت به عده ی دیگر از نیروی عصبی بیشتری برخوردارند و این موضوع به معنای آن است که طبیعت در بدو تولد سهم بیشتری از نیروی حیاتی به آنها بخشیده است.
اینکه گفته می شود ما نیروی حیاتی را به وسیله غذایی که می خوریم به دست می آوریم از گفته های حرفه پزشکی است که به این امر جنبه کاملا مادی داده و این مسئله را به کلی به سوء تفاهم کشانیده است.

اگر نیروی حیاتی به غذا بستگی داشت (مانند سوختی که در کوره می سوزد) لازم می آمد کسی که بیشتر می خورد دارای نیروی حیاتی بیشتری باشد بنابراین همه ما می دانیم کسانی که غذای بیشتری مصرف می کنند رفتار و کردار و حرکاتشان کندتر و ضغیف تر از دیگران است.
نیروی عصبی چیزی نیست که بتوان برای خود ایجاد کرد بلکه نیروی حیاتی و محرکه ای است که در ما خلق و ایجاد شده است و این بدان معنی نیست که بگوئیم ما برای ادامه ی زندگی و معاش خود و یا جهت ترمیم بافت ها و نگاهداری سلامت جسمانی به غذا احتیاج نداریم بلکه مقصود آن است که ما نمی توانیم با این غذا در خود نیرویی خلق کنیم.

حال که در سایه مراحم طبیعت صاحب قدرت و توانایی تولید نیرو یا انرژی شده ایم بر ماست که آن را به موقع و به طور صحیح مصرف کنیم و از اسراف و تبذیر آن بپرهیزیم. لیکن وقتی آن را مصرف و تلف کردیم برای به دست آوردن مجددش باید فقط از استراحت و خواب کمک بگیریم و از هیچ راه دیگری نمی توان نیروی عصبی را ترمیم کرد و در حقیقت این تنها دلیل خوابیدن است زیرا به وسیله خواب و استراحت مجددا از منبع اسرارآمیز و جودمان نیروی جدیدی در ما ایجاد و قوای ما تجدید می شود و در سایه همین تجدید قواست که همه روزه می توانیم به فعالیت بپردازیم و و جود خود را هر روز بسازیم.

به عبارت دیگر نیروی عصبی مانند جریان برقی است که همواره مصرف می شود و به وسیله قدرت محرکه ی تجدید نیروی طبیعت دوباره ترمیم می گردد و این عمل طی خواب و استراحت صورت می گیرد.
در ورای نیروی عصبی معینی که روزانه مصرف می کنیم و به وسیله خواب مجددا آن را ترمیم می کنیم هر یک از ما مقداری نیروی عصبی ذخیره داریم، بعضی بیشتر و برخی کمتر که در مواقع ضروری می توانیم آن را به کار بریم.

حال که در سایه مراحم طبیعت صاحب قدرت و توانایی تولید نیرو یا انرژی شده ایم بر ماست که آن را به موقع و به طور صحیح مصرف کنیم و از اسراف و تبذیر آن بپرهیزیم. لیکن وقتی آن را مصرف و تلف کردیم برای به دست آوردن مجددش باید فقط از استراحت و خواب کمک بگیریم و از هیچ راه دیگری نمی توان نیروی عصبی را ترمیم کرد و در حقیقت این تنها دلیل خوابیدن است زیرا به وسیله خواب و استراحت مجددا از منبع اسرارآمیز و جودمان نیروی جدیدی در ما ایجاد و قوای ما تجدید می شود و در سایه همین تجدید قواست که همه روزه می توانیم به فعالیت بپردازیم و و جود خود را هر روز بسازیم.

به عبارت دیگر نیروی عصبی مانند جریان برقی است که همواره مصرف می شود و به وسیله قدرت محرکه ی تجدید نیروی طبیعت دوباره ترمیم می گردد و این عمل طی خواب و استراحت صورت می گیرد.
در ورای نیروی عصبی معینی که روزانه مصرف می کنیم و به وسیله خواب مجددا آن را ترمیم می کنیم هر یک از ما مقداری نیروی عصبی ذخیره داریم، بعضی بیشتر و برخی کمتر که در مواقع ضروری می توانیم آن را به کار بریم.

حال آنهایی که نیروی خود را بیهوده به هدر می دهند و در مواقع غیر ضروری آن را مصرف می کنند و به طبیعت فرصت و مهلت ترمیم نمی دهند بیشتر از نیروی ذخیره خود استفاده می کنندو در این موقع است که در هم شکستگی عصبی پیش می آید.
به عبارت دیگر در نتیجه مصرف زیاده از حد انرژی دچار ورشکستگی نیروی عصبی می شوند و دیگر نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

لزومی ندارد کلمه درهم شکستگی نیروی عصبی را بر هر بیماری و اختلال عصبی اطلاق کنیم.
با این حال خستگی های عصبی اغلب با درجاتی کم و بیش با این حالت همراه اند. علت آن هم این است که حرفه پزشکی به جای آن که در صدد پیدا کردن علت بیماری باشد همواره در جستجوی آن است که کمبود وفقدان نیروی عصبی را به وسیله آنچه که "مقوی اعصاب" و "محرک اعصاب" و یا "غذای اعصاب" نامیده می شوند و منشاء شیمیایی دارند جبران کند.

در سال های اخیر بیماری های عصبی در ردیف اول بیماری های شایع روز قرار گرفته اند و این امر به علت عذم قابلیت حرفه پزشکی و کارهای نادرست آن است.
برای کسی که زندگی جدید امروزی را مورد مطالعه قرار دهد جای تردیدی باقی نمی ماند که مصنوعی بودن زندگی، دیر جنبیدن، عجله در کار، سر و صدا، مشغولیات و لذایذ گوناگون زندگی هر یک در ایجاد این عوارض مقصر و مسئول اند.
چرا عجله؟ دلهره برای چه؟ عصبانیت به خاطر چه چیز؟ نگرانی برای فرداهای دور و نزدیک به چه دلیل؟ آیا هرگز به این فکر افتاده اید از خود بپرسید، چرا همیشه در کارها عجله میکنید، کم حوصله ایدو یک نگرانی مبهم اما دائمی روحتان را می فرساید؟
آیا هرگز اندیشیده اید که یک روان دائما مضطرب، نیرومند ترین بدن ها را نیز بیمار می کند و از یک انسان سالم موجودی رنجور، کم طاقت و شکننده می سازد.

 

 

در این صورت باید بدانید شایع ترین بیماری قرن ما "استرس" است که عده مبتلایان به آن حتی از تعداد کسانی که در هر سال دچار سرماخوردگی می شوند بیشترند.
استرس واژه ای عام است که می تواند معرف انواع مختلفی از ناهنجاری های روحی باشد. ناهنجاری هایی که بعدا و در صورت استمرار استرس به انواعی از عوارض وخیم جسمانی نیز منجر می شود.

کسانیکه با این واژه آشنایی دارند می پندارند یک سلسله عوامل نا خوشایند زندگی می تواند موجب ایجاد استرس شود عواملی نظیر سرسام، عدم احساس اطمینان، بدهکاری، ترافیک، نگرانی برای آینده، در خطر بودن موقعیت شغلی و این قبیل امور.
اما لازم است بدانید جنبه های مثبت زندگی نیز می تواند منشاء بروز استرس باشد مثلا ورزشکاری که برای کسب یک رکورد جدید بی جهت تسلیم هیجان شدید می شود، افراد خانواده ای که یک جشن عروسی در پیش دارند و برای نحوه برگزاری آن بیش از حد لازم وسواس به خرج می دهند و یا پدر و مادری که منتظرتولد فرزند هستند اما به اصطلاح حرص و جوش زیادی می خورند نیز در معرض ابتلا به استرس قرار دارند.

نکته مهم در مورد استرس این واقعیت تلخ است که فرد مبتلا به این ناهنجاری فقط از لحاظ روحی آسیب پذیر نمی شود بلکه در معرض ابتلا با انواع مختلفی از بیماری های جسمی قرار می گیرد که "زخم معده" و "اثنی عشر" شناخته شده ترین آنهاست.
کودکان و نوجوانانی که در حد افراط به بازی کامپیوتری می پردازند و یا به تماشای فیلم های حادثه ای اغراق آمیز و پر هیجان می نشینند و اعصابشان فراتر از ظرفیت جسمی و روانی شان تحت تاثیر قرار می گیرد از جمله افرادی هستند که در نهایت به عوارض ناخوشایند استرس گرفتار خواهند شد. کمترین اثر استرس بر کودکان و نوجوانان ایجاد روحیه پرخاش جوئی و انزواطلبی در آنهاست.

زندگی یک مبارزه دائمی چه از جهت فیزیکی چه روانی می باشد. انسان طبیعتا برای بقای زندگی خود در حال کشمکش است باید با دیگران در ارتباط باشد و همواره چیزهای جدید بیاموزد.
این فکر زندگی بدون استرس و هرگونه فشار روحی امکان دارد و یا شادی فقط در آرامش و آسایش یافته می شود تفکرات غلطی است که در بعضی از روش های کاهش استرس وجود دارد. آنچه که ما احتیاج داریم این است که هم سرحال و فعال باشیم و هم آرامش اعصاب خود را حفظ کنیم.

 


< <
آخرین های : اخبار و تازه های پزشکی
از سایر بخش ها...
پر بیننده ترین ها...
بررسی گیاهان داروئی برای بارداری

بررسی گیاهان داروئی برای بارداری

خواه شما برای بارداری اقدام می کنید یا باردار هستید ، راه حل های گیاهی به علت قدمت شان مورد احترام و ایمن هستند. چندین گیاه دارویی به طور گسترده بوسیله ماماها توصیه می شود و برای استفاده در طول دوران بارداری ایمن و سالم تشخیص داده می شود. برخی دیگر بحث برانگیز هستند و هنوز در مورد استفاده از آنها شک و تردید وجود دارد. چهار گیاه زیر بهترین گیاهان دارویی در طول دوران بارداری به شمار می روند. بهتراست به میزان استاندارد از آنها استفاده کنید البته بستگی به وزن و قد و قامت خودتان دارد.

5 استفاده عجیب از سیر که تاکنون نمی دانستید!

5 استفاده عجیب از سیر که تاکنون نمی دانستید!

ترکیبات فعال در سیر با اسید آراشیدونیک تعامل داشته یک اسید چرب امگا در گوست وابسته با پسوریازیس ایجاد می کند. روغن سیر می تواند مستقیما روی نواحی با دوبار استفاده در روز تاثیر بگذارد.

5 قاعده کلی برای داشتن پوستی شفاف

5 قاعده کلی برای داشتن پوستی شفاف

بدون شک داشتن پوستی‌ سالم و شفاف از آرزوهای هر خانومیست.. این مقاله که بر اساس آخرین مقالات مجله پر طرفداره پوست و زیباییی Allure تهیه شده , ۵ قاعده اصلی‌ برای شفاف سازیِ پوست و درمان آکنه را به شما یاد میدهد....

پوستی زیبا با ماسک خیار

پوستی زیبا با ماسک خیار

پوست، علاوه بر زیبایی از ورود هرگونه آسیبی به اعضای داخلی و خارجی بدن محافظت می کند. حدود ۹۰درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد و به این خاطر به عنوان یک خنک کننده به کار می رود.

چگونه بدون ورزش کالری بسوزانیم..

چگونه بدون ورزش کالری بسوزانیم..

اگرچه ورزش یکی‌ از راه‌های بسیار خوب برای سوزاندنِ کالری و تناسب اندام شما می‌باشد با این وجود راه‌های دیگری نیز برای سوزاندنِ چربی‌ اضافه بدن شما وجود دارد به عنوان مثال برخی‌ از مواد غذایی میتوانند تا حد زیادی با افزایش متابولیسم و سوخت و ساز بدن شما به این پروسه کمک کنند ..