28 فروردین 1392

مواد حیاتی لازم بدن

مواد حیاتی لازم بدن

گفته می شود که در شرایط عادی بدن انسان شبانه روز احتیاج به 8 لیوان آب دارد و چون خوردن این مقدار آب به تنهایی برای انسان مشکل و حتی رنج آور است لذا پیوسته توسط مواد غذایی به ویژه سبزی ها و میوه هایی به مزه های مختلف مقداری آب گوارا و لذیذ آنچنان وارد بدن می شود که غالبا خود انسان متوجه تامین آب نمی گردد. بنابراین مصرف 8 لیوان آب لازم و به طور تدریجی و لذت بخش صورت می پذیرد

Vital substances to the body
            

معمولا غذایی که انسان مصرف می کند شامل 6 دسته مواد زیر است:
آب، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، مواد معدنی، ویتامین ها و مواد غیر قابل هضم مانند فیبر ها.
این مواد در سوخت و ساز بدن مصرف می شوند و حرارت یا انرژی تولید می کنند. به عبارت دیگر این مواد با تغییراتی که در دستگاه گوارش حاصل می کنند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده سلول های بدن قرار می گیرند.هنگامی که مصرف روزانه برای تامین احتیاجات سوخت و ساز بدن کافی نباشد سیستم های متابولیک بدن نمی توانند وظایف خود را انجام دهند.غذایی که در هر وعده خورده می شود بایستی در لوله گوارش به صورتی در آید که بتواند از مخاط روده کوچک گذشته وارد جریان خون شود و تغذیه سلول ها را تامین نماید.مواد غذایی مختلف مانند پروتئین ها، قند ها و چربی ها در لوله گوارش تغییراتی حاصل می کنند که در نتیجه آنها امکان پذیر گردد.این تغییرات را که آن مواد غذایی به عناصر ساده تبدیل و قابل استفاده می شوند گوارش یا هضم نامیده اند.
هضم غذا را می توان شامل دو مرحله یا دو نوع فعالیت دانست.یکی هضم مکانیکی است که شامل جویدن، بلع و حرکات لوله گوارش در جابه جا کردن غذا می باشد و طی آن غذا به قطعات خرد و ریز تقسیم شده تا با شیره های گوراشی مخلوط گردد و دیگر فعالیت شیمیایی است که مواد غذایی به ترکیبات ساده تر و مولکول های کوچکتر تبدیل شده و آماده جذب می گردد.

1.آب
آب، یکی از مهمترین موادی است که حیات بشر را تامین می کند. آب نیز مانند هر ماده غذایی دیگر کم یا زیادش برای بدن مضر و خطرناک است. اولین علامت کمبود آب به صورت احساس عطش و تشنگی جلوه گر می شود و سپس مقدار دفع ادرار کاسته می گردد.

 

گفته می شود که در شرایط عادی بدن انسان شبانه روز احتیاج به 8 لیوان آب دارد و چون خوردن این مقدار آب به تنهایی برای انسان مشکل و حتی رنج آور است لذا پیوسته توسط مواد غذایی به ویژه سبزی ها و میوه هایی به مزه های مختلف مقداری آب گوارا و لذیذ آنچنان وارد بدن می شود که غالبا خود انسان متوجه تامین آب نمی گرددبنابراین مصرف 8 لیوان آب لازم و به طور تدریجی و لذت بخش صورت می پذیرد
                     
گاهی اتفاق می افتد که کودکان یا افراد بالغ به مدت چند روز متوالی بیش از حد آب می نوشند زیاد ادرار می کنند و زیادتر از معمول غذا می خورند. این قبیل افراد ممکن است مبتلا به مرض قند (دیابت) باشند.

2.پروتئین ها
پروتئین ها به منزله آجر های ساختمان هر سلول بدن عمل می کنند و بعد از آب فراوان ترین ماده هستند که در ساختمان بدن به کار رفته اند به طوری که اگر آب بدن شما را جدا کنند تقریبا نیمی از آنچه که باقیمانده پروتئین است.درحدود نصف تمام پروتئین در عضلات است و تقریبا یک پنجم در استخوان ها و غضروف ها. یک دهم در پوست و باقیمانده در بافت های دیگر و مایعات بدن وجود دارد. پروتئین ها مولکول های پیچیده و درشتی هستند که برای زندگی بشر و ساختمان بدن لازمند. گفته می شود که در بدن انسان حدود 5 میلیون پروتئین مختلف وجود دارند ولی تاکنون فقط ساختمان 50 نوع آن شناخته شده است. پروتئین ها خود از اجزاء کوچکتری به نام اسید آمینه ترکیب یافته اند. تعداد اسید آمینه هایی که در ساختمان پرو تئین ها به کار می رود فقط 20 نوع است.یک گرم پروتئین، 4 کالری انرژی تولید می کند.سلول های بدن انسان قادر به ساختن تمام ماد اولیه پروتئین ها نیستند لذا باید توسط غذا وارد بدن شود. یک انسان بالغ و سالم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنش روزانه احتیاج به یک گرم پروتئین قابل جذب دارد.منبع مهم پروتئین گیاهی عبارت است از: نخود، لوبیا، گندم، سویا، جو و غیره مقدار پروتئین از سن 25 سالگی تا پیری به ازاء هر کیلوگرم وزن 1 گرم تعیین می شود.
                 

چنانچه مصرف پروتئین زیاد باشد ولی فعالیت بدن کافی نباشد تفاله تغییر شکل یافته پروتئین در بدن انسان باقیمانده و تبدیل به اسید اوریک می شود که منشاء بیماری نقرس است. پروتئین ها سنگ بنای سلول های ارگانیک مواد زنده عضلات، اندام ها، کبد، مغز انتهای استخوان ها و غیره هستند. هنگامی که پروتئین ها وارد معده شوند تحت تاثیر پپسین مورد تجزیه قرار می گیرند.پپسین، آنزیم تجزیه کننده مواد پروتئینی است که قادر است انواع مختلفی پروتئین های موجود در غذارا هضم نماید. این آنزیم، پروتئین ها را تجزیه می کند و سرانجام به اسید های آمینه تبدیل می شوند. نیاز انسان به پروتئین بستگی به سرعت رشد و نمو و ترمیم دارد. 

3.کربوهیدرات ها:
کربوهیدرات ها، بیشترین و آماده ترین منبع انرژی برای بدن هستند و تعدادی از آنها دارای رسوبات فیبری هستند دستگاه هاضمه را تمیز و آن را سالم نگه می دارد.کربوهیدرات ها از کربن و هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اندو شامل نشاسته و قند ها می باشند و مهم ترین غذاهای سوختنی را تشکیل می دهند.
این مواد بر اثر سوختن (اکسیده شدن) مبدل به گازکربنیک و آب می شوند و در نتیجه سوختن آنها چیزی باقی نمی ماند زیرا گازکربنیک توسط ریه دفع می گردد. آب نیز از راه ریه، کلیه، پوست به صورت تبخیر، ادرار و عرق از بدن خارج می شود.معمولا اگر بدن فورا احتیاج به انرژی فراوانی نداشته باشد کربوهیدرات ها به آسانی مبدل به چربی شده در بدن ذخیره می شود تا بعدها به هنگام لزوم به مصرف برسند لذا افراد چاق باید از مصرف نشاسته و قند نیز تا حد امکان خودداری نمایند.
به طور کلی یک گرم قند 4 کالری ارزش انرژی زایی دارد.کربوهیدرات ها ارزان ترین منبع انرژی غذایی است به همین جهت 90 درصد کالری در غذای روزانه مردم در کشور های فقیر و فقط 50 درصد کالری روزانه در کشورهای ثروتمند از کربوهیدراتها مشتق می شود.غذا هنگام جویده شدن در دهان با آنزیم پتیالین موجود در بزاق آغشته شده و اولین مرحله گوارشی که گوارش بزاقی نام دارد آغاز می شود.بزاق انسان خیلی کم اسیدی بوده و تقریبا خنثی می باشد. مقدار بزاق ترشح شده در هر ساعت حدود 1200 میلی لیتر بوده که ترکیب شیمیایی آن شامل 99 درصد و باقیمانده آن مواد معدنی می باشد.مواد معدنی بزاق شامل نمک های کلسیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم است و مواد آلی آن دارای دیاستاز به نام پتیالین و مواد دیگر می باشد.

4.چربی ها
چربی ها، روغن کاری هر سلول را به عهده دارند و متمرکز ترین انرژی را برای بدن آماده می سازند.چربی ها خاصیت انرژی زایی فراوانی دارند و هر گرم از آنها 9 کالری انرژی ایجاد می کند از این رو مصرف چربی ها برای ایجاد حرارت ضروری استوجود چربی ها در رژیم غذایی کودکان که در حال رشد می باشند حائز اهمیت است همچنین جوانان و کسانی که کارهای بدنی سنگین انجام می دهند نیاز بیشتری به چربی دارند.

 چربی ها در ساختمان غشاء سلولی دخالت داشته و در قابلیت نفوذ پذیری غشاء سلول اهمیت دارند.مقدار کمی از چربی های غذایی روزانه در معده توسط لیپاز معدی و اسید کلریدریک هضم می شود اما گوارش واقعی چربی ها حدود 99 درصد آنها در روده کوچک صورت می گیرد. املاح صفراوی در هضم و جذب چربی ها نقش بسیار مهمی دارد. روغن های نباتی از پنبه دانه، ذرت، زیتون، سویا، بادام زمینی گرفته می شوند.روغن ها پس از سوختن به گاز کربنیک و آب تجزیه می شوند. چربی ها ترکیبی از کلسترول و یک اسید چرب می باشند. در بدن ما به هنگام هضم غذا چربی به کلسترول و اسیدچرب تجزیه می شود.کلسترول جزئی از تمام چربی های حقیقی است.
                                        
5.مواد معدنی
مواد معدنی یا املاح یکی از مهم ترین ترکیباتی هستند که از راه غذا وارد بدن شده به مصرف ساختمان بدن می رسند به عبارت دیگر مواد معدنی منابع حیات بخش برای نیروی فکری و جسمی و سلامت کلی بدن می باشند.مواد معدنی 5 درصد وزن بدن انسان را تشکیل می دهند. این مواد عبارتند از:
کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، آهن، ید، منیزیم و غیره.
کلیه بافت ها و مایعات بدن دارای مقداری مواد معدنی می باشند که این مواد در استخوان ها، دندان ها، عضلات، خون، پوست و سلول های عصبی وجود دارند.مواد معدنی در ارسال پیام های اعصاب و در انقباض و انبساط عضلات و در تولید هورمون ها و متعادل سازی مایعات بدن نقش کاتالیست را ایفا می کنند و همچنین همراه با ویتامین ها در فعل و انفعالات مواد غذایی عمل می کنند.مواد معدنی که PH یعنی حالت اسیدی (طبیعت سرد) و قلیائی (طبیعت گرم) خون را تعدیل می کنند. مثلا تمام سلول های بدن انسان بر اثر اعمال روزانه خود مقداری اسید ایجاد می کنند که غالبا توسط ادرار دفع می شود. برای خنثی کردن این اسید احتیاج به یون سدیم است و این سدیم غالبا توسط سبزی ها، میوه ها یا نمک طعام وارد بدن می شود.
مصرف زیاد فسفر که در گوشت قرمز و بسیاری از غذاهای عمل آورده شده نوشابه ها فراوان می باشد و باعث دفع کلسیم بدن می شود. از طرف دیگر احتیاج بدن به منیزیم به اندازه 50 درصد احتیاج بدن به کلسیم است و مصرف بیش از حد سدیم (نمک طعام) برای مثال موجب دفع پتاسیم بدن در بعضی افراد می گردد.سدیم (نمک طعام) بعد از قند یکی از مواد معدنی است که پتاسیم بدن را تقلیل می دهد و در نتیجه موجب به هم خوردن تعادل مایعات بدن و ذخیره آب در بدن می شود که فشار خون بالا را باعث می شود.برای تامین مواد معدنی بدن یک جاده ارتباطی بین "خاک" " گیاه" "انسان" وجود دارد. یعنی منبع تمام مواد معدنی مورد لزوم انسان خاک می باشد که گیاهان از زمین گرفته به بدن انسان می رسانند مثلا کلسیم یکی از مهم ترین مواد معدنی است که به مقدار فراوان از طریق کلم، کرفس، باقلا و شلغم به بدن می رسد.به طور کلی چون سبزیجات از لحاظ مقدار مواد معدنی غنی هستند افرادی که به مقدار کافی سبزی تناول کنند به مقدار کافی مواد معدنی ذخیره می نمایند.


6.هورمون ها:
هورمون ها یکی از مهم ترین موادی هستند که مقدار کمی از آنها به عنوان یک ناظم عالی مقام، تمام اعمال بدن را تنظیم و تعدیل می کنند به طوری که از اولین ساعات زندگی تا آخرین مراحل حیات هورمون ها بر اعمال بدن انسان نظارت دارند.

7.ویتامین ها:
ویتامین ها موادی هستند که مقدار کمی از آنها برای زندگی و سلامتی انسان لازم است. ویتامین ها در سال 1911 کشف شدند ولی با وجود تحقیقات زیادی که تاکنون به عمل آمده هنوز هم نکات مهم و تازه ای درباره آنها باید جستجو شود.در انسان مسئله ویتامین ها غامض تر از حیوانات است زیرا بعضی از افراد بشر ساختمان بدنشان طوری است که ویتامین را به زودی جذب می کنند و دستگاه هاضمه بعضی دیگر از مردم ویتامین ها را به سختی جذب می نمایند لذا مقداری از ویتامین های مصرف شده، دست نخورده همراه با فضولات دفع می شوند.از طرف دیگر در روده بعضی از افراد میکروب هایی است که عده ای از ویتامین ها را می سازند و سپس همین ویتامین ها توسط روده جذب می گردند.

برعکس بعضی از انسان ها در روده خود میکروب هایی دارند که پاره ای از ویتامین ها را قبل از این که جذب روده شوند برداشت می کنند و باعث کمبود ویتامین می گردند.با در نظر گرفتن نکات فوق و این که مقدار کمی از ویتامین برای حفظ سلامتی ضروری است 

 


  نتیجه می شود که اولا مصرف زیاده از حد ویتامین ها هیچ ارزشی نداشته و باعث سلامتی یا قدرت بیشتر نخواهد شد.ثانیا کمبود ویتامین هنگامی رخ می دهد که شخص مدتها از خوردن سبزی تازه یا میوه تازه محروم شود.
ویتامین ها به دو دسته مهم تقسیم می شوند:
ویتامین های محلول در چربی: ویتامین هایی هستند که به راحتی در بدن ذخیره می شوند و شامل ویتامین A، D، E و K است.
ویتامین های محلول در آب: ویتامین هایی هستند که معمولا نمی توان آن را در بدن ذخیره کرد و باید مرتبا جبران گردند و شامل ویتامین های گروه B (B1، B2 و ...) و ویتامین C است.
ویتامین های محلول در چربی اولا به کندی از روده جذب می شوند و به همین جهت کمبود آنها شایع تر است. ثانیا افراط در مصرف آنها زیان هایی در پی خواهد داشت و ثالثا از راه تزریق داخل وریدی نمی توان آنها را تزریق نمود. ویتامین های محلول در آب اولا سبزی ها و مایعات غذایی فراوانند و لذا باید آب غذاها را مصرف کنند. رابعا این دسته را می توان داخل عضله یا ورید تزریق نمود.
به طور کلی می توان گفت که ویتامین ها موادی هستند که به کمک آنها پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها وظایف خود را در بدن انجام می دهند.این مواد غذایی کوچک خودشان هیچ کالری یا انرژی تولید نمی کنند ولی به همراه آنزیم ها در تبدیل کربوهیدرات ها و چربی ها به انرژی، نقش کمکی دارند و همچنین پروتئین را به سلول ها و بافت ها می رسانند


.با توجه به آنچه که در دو بخش گذشته گفته شد به این نتیجه می رسیم که طرز کار سیستم بدن بسیار باشکوه و باور نکردنی است اگر با صرف اندکی وقت طرز کار بدن را مرور کنیم به طور یقین تحت تاثیر کار شگفت انگیز آن قرار خواهیم گرفت.تمام اندام و اجزای بدن با دقت غیر قابل وصفی به کاری بزرگ مشغولند. برای مثال، قلب شما با هر تپش خون را در رگ هایی به طول 60000 مایل به جریان می اندازد. جریان خون همه روزه 3 تا 5 هزار بار در بدن به گرش در می آید.بدن شما دارای 4 میلیون منفذ است که دمای مناسب سیستم داخلی بدن را حفظ می کنند. مغزی در جمجمه شما قرار گرفته است که مدام باید طرز کار سیستم های مختلف بدن را کنترل کند و تعادل آن را از هر جهت فراهم آورد.برای مقایسه طرز کار مغز با تکنولوژی مدرن عصر کنونی می توان گفت که ظرفیت ذخیره های اطلاعات مغز معادل پیشرفته ترین کامپیوتری است که دو برابر ساختمان مرکز تجاری دنیا در نیویورک ظرفیت داشته باشد.طبیعی است که برای خنک کردن چنین کامپیوتر عظیمی آب یک رودخانه طویل و پر حجم باید مورد استفاده قرار گیرد.کبد در بدن شما در حکم یک دستگاه دفع سم عمل می کند و هر سلول آن دارای 50 آنزیم مختلف است که یک میلیون بار در ثانیه کارش را انجام می دهد. در اینجاست که خودشناسی معنا پیدا می کند.خودشناسی منافع و فواید زیادی دارد از جمله وقتی شما خود را به خوبی شناختید خواهید دانست که غذاهای شما داروهای شما هستند و شما دارویی جز غذا ندارید زیرا با اطمینان کامل می توان گفت مرض وجود خارجی ندارد.این کسالت ها و ناخوشی ها چیزی جز کمبود عوامل غذایی نیستند و تنها تغذیه حیاتی است که می تواند این کمبود ها را پر نماید و آینده ای خوش و سلامتی فوق العاده به ما هدیه کند.در تغذیه حیاتی صدها عوامل مادی و معنوی، شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی دخالت دارند و تنها موضوع سوخت و حرارت نیست بلکه به موازات مواد سوختی مواد سفیده ای ازت دار، فلزات معدنی، ویتامین ها، دیاستازها، هورمون ها، آنزیم ها و غیره وجود دارد که مقدار فوق العاده کم آنها اثر بسیار بزرگی دارد.با جرات می توان گفت میکروب ها عوامل اصلی تولید و سرایت امراض نیستند بلکه فقدان یکی از عوامل غذایی است که تولید مرض می کند و محیط را برای رشد میکروب مستعد می سازد.


< <
آخرین های : تغذیه و تناسب اندام
از سایر بخش ها...
پر بیننده ترین ها...
بررسی گیاهان داروئی برای بارداری

بررسی گیاهان داروئی برای بارداری

خواه شما برای بارداری اقدام می کنید یا باردار هستید ، راه حل های گیاهی به علت قدمت شان مورد احترام و ایمن هستند. چندین گیاه دارویی به طور گسترده بوسیله ماماها توصیه می شود و برای استفاده در طول دوران بارداری ایمن و سالم تشخیص داده می شود. برخی دیگر بحث برانگیز هستند و هنوز در مورد استفاده از آنها شک و تردید وجود دارد. چهار گیاه زیر بهترین گیاهان دارویی در طول دوران بارداری به شمار می روند. بهتراست به میزان استاندارد از آنها استفاده کنید البته بستگی به وزن و قد و قامت خودتان دارد.

درمان گیاهی بیماری های اعصاب و روان

درمان گیاهی بیماری های اعصاب و روان

درمان تحریک پذیری اعمال عصبی، افسردگی یا دپرسیون عصبی و اضطراب توسط گیاهان دارویی...

راههای طلایی برای داشتن شکمی صاف و زیبا

راههای طلایی برای داشتن شکمی صاف و زیبا

اگر نگران این هستید که چرا تمرینات ورزشی روی اندامتان اثری ندارد ؟ شاید نکته ای را جا انداختید .در ابن مقاله چند راه ساده برای اثر بخشی بهتر برای شما تهیه کردیم...

رژیم غذایی آدریانا لیما چگونه است؟

رژیم غذایی آدریانا لیما چگونه است؟

رژیم غذایی آدریانا لیما دیوانه کننده است. آیا رژیم غذایی آدریانا لیما به شما کمک می کند که در طول دو هفته ده پوند وزن کم کنید؟آیا رژیم غذایی آدریانا لیما به شما کمک می کند که در طول سه روز ده پوند وزن کم کنید/.و آیا رژیم غذایی آدریانا لیما به شما کمک می کند که در طول یک ماه 20 پوند وزن کم کنید؟

ده غذای پرکالری که هیچ وقت نباید قبل از خواب بخورید

ده غذای پرکالری که هیچ وقت نباید قبل از خواب بخورید

همه ما می دانیم که نباید با شکم پر بخوابیم. بدن ما بعد از یک روز سخت در محل کار یا دانشگاه، نیاز به استراحت از فعالیت هایی دارد که بدن در طول روز انجام می دهد، و سیستم گوارشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. همچنین خوردن وعده های چرب قبل از خواب می تواند سبب سوزش معده شود. با این حال اگر واقعا می خواهید قبل از خواب چیزی بخورید پس بهترین کار را کرده و وعده ای سبک بخورید، و حداقل دو تا سه ساعت قبل از رفتن به رختخواب غذا بخورید.